Aktualności

Program „Lustra” TVP Poznań (19.09.): z Prezesem Zarządu WZP Lewiatan oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego o finansach publicznych. W programie poruszono między innymi zagadnienie polityki wydatkowej (transferowej) budżetu państwa.

2017-09-20 (2)

„Podatkowy Zawrót Głowy” nadany przez TVP 3 (26.09.). W programie wypowiedź na temat historii systemu podatkowego w Polsce. Była okazja przypomnienia o specyficznych, zapomnianych konstrukcjach danin publicznych

2017-09-27 (4)

Zgodnie z art. 80b k.k.s.: Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Do k.k.s. wprowadzono zatem pojęcie „sprawozdania z badania”, które występuje obok sprawozdania finansowego. Wspomniane dokumenty nie są jednak znane wprost przepisom prawa podatkowego. W słowniczku (art. 53 par. 30f k.k.s.) znalazło się doprecyzowujące odesłanie do przepisów prawa bilansowego. Szerzej: Chwalimy się sprawozdaniem…