Aktualności

W Pulsie Dnia Telewizji WTK proszono ciągle aktualny temat udziału jednostek samorządu terytorialnego, w tym Miasta Poznania w podatkach centralnych. Głównym problem jest oczywiście podatek dochodowy od osób fizycznych, który powinien być rozliczany w miejscu zamieszkania.2017-03-31 (3)

Prowadząc sprawy podatkowe, karne skarbowe, ale i administracyjne, cywilne czy dyscyplinarne często mierzymy się… z kalendarzem. 7 dni, 14 dni, 30 dni, miesiąc czy dwa miesiące są doskonale znanymi terminami każdemu pełnomocnikowi zawodowemu. Są to jednak terminy często faktycznie „krótsze”, co wynika albo z konieczności dokonania innych czynności, albo wręcz z otrzymania decyzji klienta po kilku lub kilkunastu dniach. W tych okolicznościach zdarza się dokonywanie czynności „na ostatnią chwilę”, nie tylko w ostatnim dniu terminu, co w ostatnich godzinach tego dnia. Szerzej o ciekawym orzeczeniu dotyczącym przywracania terminów piszemy na sporyskarbowe.pl: Przywracanie terminu a awaria komputera prawnika.

Najprawdopodobniej w dniu 1 czerwca 2017 roku wejdą w życie przepisy dotyczące między innymi zasad finansów publicznych, w tym gospodarowania środkami publicznymi. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (czeka na podpis Prezydenta RP) zamierza się dodać do ustawy o finansach publicznych art. 54a. Ma on uporządkować wątpliwości towarzyszące kolizji art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.