Aktualności

Z dniem 1 stycznia 2017 roku rozpoczęła działalność spółka Kancelaria Wsparcia Biznesowego Bojkowski i Gabrusewicz sp. z o.o. Podstawowym celem działalności Spółki będzie doradztwo gospodarcze w zakresie działań strategicznych oraz operacyjnych. W ramach przygotowywanej oferty znajdą się między innymi usługa audytu wspierającego, opinie ekonomiczne oraz korygujące zalecenia związane z realizowaną strategią. Szerzej na temat spółki na stronie bojkowski-gabrusewicz.pl.

Zmiany, zmiany, zmiany… Dzień 1 stycznia to tradycyjnie dzień wejścia w życie wielu nowelizacji przepisów prawa podatkowego. Rok 2017 nie jest w tym względzie wyjątkiem. O szczegółach informujemy wycinkowo w ramach wpisów na sporyskarbowe.pl. Szczególnym zainteresowaniem „cieszy się” zmiana dotycząca sektora budowlanego, związana z tzw. odwróconym obciążeniem. Szerzej we wpisie: VAT 2017: sektor budowlany, czyli załącznik nr 14.

Sukcesem zakończył się dla Klienta kancelarii spór podatkowy o prawo spadkobiercy do nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zagadnieniem problemowym był skutek zdarzeń mających swoje źródło przed śmiercią podatnika, ale mogących być ujawnione po śmierci podatnika. Innymi słowy, podatnik przed śmiercią nie zdążył w odpowiedni sposób skorygować zeznania celem wykazania nadpłaty. W ramach prowadzonego przez kancelarię sporu organ podatkowy przyznał taką możliwość spadkobiercy.