Aktualności

O czynnościach sprawdzających, kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych i sporach sądowo-administracyjnych w „Podatkowym Zawrocie Głowy” TVP Poznań. Zapraszam do obejrzenia pełnego materiału pod linkiem. Przygotowany program pozwala zorientować się w podstawowych zagadnieniach dotyczących sporów skarbowych, przy konieczności uzupełnienia, że istotne są również aspekty proceduralne sporów karnych skarbowych.

2017-04-28 (6)

W TVP 3 ze Skarbikiem Miasta Poznania, Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne oraz Rzecznikiem Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu o sporach w finansach publicznych

2017-05-042017-05-04 (1)

Decyzją z sierpnia 2017 roku zakończył się spór administracyjny dotyczący samowoli budowlanej. Kancelaria reprezentowała Klienta, któremu nakazano rozbiórkę wykonanych po dniu 1 stycznia 1995 roku prac. Zakończony sukcesem spór trwał kilka lat i obejmował zarówno etap administracyjny, w tym tryb nadzwyczajny (stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej), jak również sądowo – administracyjny (dwa korzystne dla Klienta orzeczenia sądów administracyjnych I instancji). Organ odwoławczy ostatecznie uchylił decyzję rozbiórkową i umorzył postępowanie.