Aktualności

W listopadzie 2016 roku zostałem poproszony o wypowiedź medialną dla telewizji WTK w sprawach dotyczących finansów publicznych, w tym systemu emerytalnego oraz kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wypowiedź została nadana w ramach programu Gość Wieczoru. Pełne nagranie wypowiedzi w linku do strony telewizji WTK.2016-12-01

Problem tzw. kwoty wolnej jest związany z utrzymaniem brzmienia art. 27 ust. 1 ustawy o PIT w niezmienionym kształcie od 2009 roku. Nowelizacja art. 27 ustawy o PIT przewiduje mechanizm weryfikacji sprowadzający się do zobowiązania ministra właściwego do finansów publicznych, aby do 15 września roku poprzedzającego rok podatkowy przedstawiał Radzie Ministrów informację w tym zakresie. Nie wchodząc w szczegóły dotyczące ustalenia koszyka dóbr szacunki dotyczące wspomnianego minimum oscylują w granicach 500,00 PLN – 600,00 PLN w skali miesiąca, a więc przyjmując w uproszczeniu kwotę 550,00 zł uzyskujemy kwotę 6.600,00 PLN. Szerzej na sporyskarbowe.pl.

W dniu 4 listopada 2016 roku miało miejsce uroczyste zakończenie V edycji Studiów Podyplomowych dla Kadry Oficerskiej Państwowej Straży Pożarnej prowadzonych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
img_6387