Aktualności

Zamieszanie związane z tzw. Jednolitymi Plikami Kontrolnymi dotknęło również jednostki sektora finansów publicznych. Zaczęto bowiem analizować ustawę o swobodzie działalności gospodarczej pod kątem możliwości zastosowania przepisów przejściowych. Sprawa stała się na tyle poważna i budząca emocje, że stanowisko musiał zająć Minister Finansów wydając interpretację ogólną. Szerzej na ten temat na sporyskarbowe.pl (…29, …30, …1 lipca – JPK (Interpretacja ogólna Ministra Finansów)).

W dniu 14 czerwca 2016 roku została opublikowana ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Tytuł ustawy może być mylący, ponieważ sugeruje zmiany w odniesieniu do kilku aktów prawnych. W rzeczywistości chodzi jednak przede wszystkim o wprowadzenie norm kompetencyjnych związanych z tzw. przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania. Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi czy ustawy o podatku od towarów i usług ma charakter towarzyszący. Szerzej na ten temat piszemy na blogu o sporach skarbowych  (link).

Kancelaria prowadzi spór podatkowy spadkobiercy podatnika z organem podatkowym. Osią sporu jest uprawnienie do korekty zeznania podatnika po śmierci podatnika, którego następstwem jest nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprawa ma precedensowy charakter, gdyż zdarzenia będące przyczyną korekty zeznania miały miejsce przed śmiercią podatnika, ale orzeczenie sądu powszechnego dotyczące tej kwestii po śmierci.