Doradca. Pełnomocnik. Obrońca.

Prowadzenie sporów skarbowych, umiejętne przedstawienie stanowiska podatnika, obwinionego, oskarżonego, beneficjenta czy kierownika jednostki, jak również obrona Ich interesów wymaga znajomości specyfiki aktywności zawodowej Klienta.

radca prawny dr n. ekon. Tomasz Bojkowski

Aktualności

Jest już dostępne III wydanie książki “Komandytowa w pytaniach i odpowiedziach”. Jedyne na rynku praktyczne kompendium wiedzy o spółce komandytowej, poparte wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej, podatkowej i księgowej spółek komandytowych kancelarii prawnej PragmatIQ. Prawo, podatki, rachunkowość, czyli wszystko, co musisz wiedzieć o spółce komandytowej w 400 pytaniach i odpowiedziach. Zachęcam do zapoznania się z ofertą: ksiazka.komandytowa.pl.

W „Teleskopie” TVP3 (16 listopada 2018 roku) miała miejsce wypowiedź na temat finansów i prawa finansowego. Szczególnie medialnym zagadnieniem stają się dochody podatkowe Miasta Poznania oraz wielkopolskich gmin Suchy Las i Tarnowo Podgórne w kontekście wskaźników G i Gg dotyczących rozliczenia subwencji ogólnej.

W wydaniu głównym „Pulsu Dnia” telewizji WTK (7 listopada 2018 roku) miała miejsce wypowiedź dotycząca finansów publicznych. Szczególnie medialnym zagadnieniem staje się sprawa stawek podatkowych VAT w związku z możliwymi podwyżkami cen.


Najnowsze wpisy

Zaległości podatkowe i przestępstwa finansowe w spółce z o.o. a wspólnik mniejszościowy

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Często w sytuacji konfliktu okazuje się, że uprawnienia wspólnika mniejszościowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają charakter iluzoryczny. Jakkolwiek bowiem spółka z o.o. uważana jest za spółkę kapitałowo – osobową, to jednak o realnej pozycji decyduje kapitał (liczba udziałów, którymi on dysponuje). Dla przykładu – wspólnik ma prawo do udziału w zysku tylko wtedy, gdy został on przeznaczony do podziału uchwałą wspólników podjętą odpowiednią większością głosów. To wspólnicy większościowi decydują zatem, czy dywidenda zostanie wypłacona. Powszechnym scenariuszem w skonfliktowanej spółce z o.o. jest coroczne przeznaczanie wypracowanego przez spółkę zysku na dalszy rozwój spółki. W konsekwencji żaden ze wspólników nie może skorzystać z dywidendy. Korzyści finansowe trafiają wówczas do udziałowców większościowych, którzy zapewnili sobie miejsce w zarządzie i pobierają z tego tytułu wynagrodzenie lub w inny sposób transferują do siebie środki spółki. Mniejszościowy pakiet udziałów nie pozwala natomiast na uzyskanie realnego wpływu na politykę dywidendową spółki. Rozmowy i negocjacje nie przynoszą rezultatu, a pozyskana wiedza o prowadzeniu spraw spółki, w tym o zaległościach podatkowych a nawet wszczętych postępowaniach karnych skarbowych może stawiać pod znakiem zapytania realną wartość posiadanych udziałów. Wówczas dalsze funkcjonowanie w spółce może stracić sens dla wspólnika mniejszościowego. Pojawia się podstawowe pytanie: co dalej?

Czytaj dalej

Kompendium wiedzy o spółkach komandytowych

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o podatki

W ostatnich latach w Polsce możemy zauważyć znaczący wzrost liczby spółek komandytowych. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego 31 grudnia 2017 roku było w Polsce zarejestrowanych aż 30 654 spółek komandytowych. 10 lat wcześniej liczba ta wynosiła zaledwie 2 632. Najbardziej dynamiczny przyrost przypada na rok 2015 – odnotowano wówczas wzrost aż o 30,3%. W tym samym okresie liczba spółek z o.o. wzrosła jedynie o 10,8%. Zwiększająca się liczba osób wybierających tę formę prowadzenia biznesu dowodzi wysokiej atrakcyjności spółek komandytowych. Chcesz dowiedzieć się więcej ?

Czytaj dalej