1 lipca 2015 roku – wejście w życie dużej nowelizacji k.p.k.

Przez kilka ostatnich miesięcy na łamach prasy toczono dyskusję na temat nowelizacji procedury karnej. W dniu dzisiejszym zmienione przepisy wchodzą w życie. Jakkolwiek z uwagi na przepisy przejściowe zmiana systemowa dokonywać się będzie etapami, to już dzisiaj warto pamiętać, że uprawnionym do obrony w sprawach karnych (a przede wszystkim karnych skarbowych) jest również radca prawny.

Poza tym do istotnych zagadnień nowelizacji (przypomnijmy, że chodzi o tzw. nowelę wrześniową oraz lutową) należą: a) kontradyktoryjność (patrz szerzej o zasadzie kontradyktoryjności); b) gromadzenie dowodów w postępowaniu przygotowawczym (por. np. problem dowodów z opinii prywatnych); c) tzw. zatrute dowody (patrz szerzej: Fruit-of-poisonous-tree-czyli-o-zatrutych-dowodach-slow-kilka); d) obrona obligatoryjna; e) dostęp do akt postępowania przygotowawczego; f) stosowanie tymczasowego aresztowania; g) umorzenie postępowania karnego oraz wiele innych mniej lub bardziej doniosłych w skutkach zmian mogących wpłynąć na zmianę dotychczasowego spojrzenia na opracowanie linii obrony.