Gmina i jednostki organizacyjne gminy a status podatnika VAT

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Jednym z ciekawszych zagadnień podatku VAT jest podmiotowość podatkowa gminy oraz jej jednostek organizacyjnych. Wątpliwości w tej kwestii łączą się z problemami budżetowymi, administracyjnymi, organizacyjnymi, jak również cywilistycznymi. Praktyką wieloletnią było jednak traktowanie nie tylko gmin, ale i ich jednostek organizacyjnych jako potencjalnych podatników podatku VAT.
Czytaj dalej

ZUS, czyli co wspólnego cykl wykładów np. z finansów publicznych ma z finansami publicznymi…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

Środki publiczne pozyskiwane są z różnych źródeł. Bez wątpienia najważniejsze miejsce należy się daninom publicznym, w tym w szczególności podatkom. Gdzieś na uboczu rozważań teoretycznych są składki na ubezpieczenia społeczne, co jest o tyle dziwne, że o szeroko rozumianym zabezpieczeniu społecznym dyskutuje się w mediach nie od dziś.
Czytaj dalej

Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego

Analizując działania władz lokalnych najczęściej mówi się o tym, co zostało zrealizowane, jaki obiekt powstał, co trzeba byłoby jeszcze zrobić, dlaczego komunikacja jest taka droga, itp. Widzimy wydatki publiczne, a ściślej – realizację zadań publicznych, która następuje poprzez wydatkowanie środków publicznych.
Czytaj dalej

Gospodarka finansowa związków międzygminnych

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

Gospodarka finansowa związków międzygminnych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest w miarę jasny. Podkreśla się nawet, że jest to reżim odpowiedzialności kierownika jednostki sektora finansów publicznych z pewnymi dodatkowymi zastrzeżeniami (uzupełnieniami), aczkolwiek i te ostatnie sprowadzają się przede wszystkim do uporządkowanego i zgodnego z prawem delegowania przez kierownika obowiązków z zakresu gospodarki finansowej na pracowników.
Czytaj dalej

Sprawozdawczość budżetowa

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

Jednym z częściej dyskutowanych problemów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych był i jest zakres podmiotowy naruszenia dyscypliny w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Chodzi o niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.
Czytaj dalej