Art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, czyli tzw. kwota wolna w 2017 roku

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Podatki i prawo podatkowe budzą duże zainteresowanie społeczne, co powiązane jest w oczywisty sposób z obciążeniami publicznoprawnymi. W teorii opodatkowania dawno jednak dostrzeżono, że niektóre konstrukcje podatkowe cieszą się większym zainteresowaniem, a inne mniejszym lub znikomym. „Znieczulenie podatkowe” charakteryzuje konstrukcje podatków pośrednich, w tym przede wszystkim podatku VAT. Cenotwórczy podatek VAT, mający ogromne znaczenie dla budżetów gospodarstw domowych jest „obok” dyskusji medialnej, a podatek bezpośredni PIT, w tym element konstrukcji tego podatku – tzw. kwota wolna budzą szczególne zainteresowanie, w tym emocje, które wymykają się spod prostej analizy finansowo – prawnej. Warto jednak nawiązać do wpisu z dnia 30 października 2015 roku, aby przedstawić nowelizację art. 27 ust. 1 ustawy o PIT (PIT – „kwota wolna” w Trybunale Konstytucyjnym). Czytaj dalej

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2016 roku a prawo do świadczeń

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

Dość prowokacyjnie brzmi zestawienie uchwały Sądu Najwyższego (sygn. akt III UZP 8/16) oraz prawa do świadczeń. Ani bowiem stanowisko sądu nie stanowi źródła prawa, ani prawo do świadczeń nie może być wykładane w powiązaniu z brzmieniem uchwały Sądu Najwyższego. Rzecz jednak w tym, iż uchwała z dnia 9 czerwca 2016 roku może mieć kolosalne znaczenie dla uprawnionych do świadczeń… Czytaj dalej

Refundacja wydatku, czyli problem „przejściowej ewidencji VAT”

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Refundacja wydatku w VAT stanowi bardzo doniosły praktycznie, a zarazem trudny księgowo problem. Mowa o częstych sytuacjach ponoszenia przez świadczącego usługę lub dokonującego dostawy towaru wydatku, który jest następnie zwracany przez odbiorcę usługi lub towaru. Instytucja refundacji wydatku znana jest ustawie o VAT, ale często myli się ją z refakturą. Nie bez znaczenia jest również przeświadczenie, że „doliczenie” VAT do takiego wydatku jest „neutralne”. Zasada „lepiej doliczyć” jest jednak sprzeczna istotą podstawy opodatkowania w VAT.

Czytaj dalej

Umorzenie zobowiązań kredytowych a przychód, czyli orzeczenie NSA z dnia 26 października 2016 roku

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

W mediach zasygnalizowano ciekawy wyrok NSA z dnia 26 października 2016 roku, sygn. akt II FSK 2793/14. Orzeczenie to nie doczekało się jeszcze pogłębionego komentarza (brak pisemnego uzasadnienia), ale warto o nim pamiętać. Odnosi się ono bowiem do jednego z najtrudniejszych zagadnień styku restrukturyzacji zobowiązań kredytowych i zakresu przedmiotowego przychodu podatkowego. Wspomnianym orzeczeniem sąd administracyjny uchylił interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 sierpnia 2013 roku, znak: IPTPB2/415-314/13-4/TS. Czytaj dalej

Spór z ZUS o składki, czyli w „poszukiwaniu” w.p.s.

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

O sporach ZUS ze stronami umów o dzieło napisano już sporo. Temat ten podnosiliśmy również w ramach sporów skarbowych wielokrotnie. Warto przypomnieć wpisy dotyczące umowy o dzieło oraz sporu środowiska akademickiego z ZUS (Wykładowcy i sędziowie kontra ZUSUniwersytety kontra ZUS – ciąg dalszy…). Jakkolwiek istota sporu, w tym aspekty prawne wydaje się nie budzić wątpliwości, to jednak okazuje się, że okres względnego spokoju zakłóciła uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2016 roku, sygn. akt III UZP 2/16. Czytaj dalej

Zbliża się „duża” nowelizacja ustawy o VAT – pełnomocnik solidarnie odpowiedzialny…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Okres jesienny z reguły łączy się z ujawnianiem lub doprecyzowywaniem pomysłów dotyczących zmian w konstrukcjach podatkowych. Projekt z dnia 14 października 2016 roku dotyczący ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw świadczy jednak o tym, że konstrukcja VAT ma być gruntownie przebudowana. Obok bowiem przepisów o charakterze porządkującym lub doprecyzowującym znalazły się pomysły o wręcz systemowym charakterze. Czytaj dalej

Kotlet schabowy kosztem, czyli zmiana interpretacji o kosztach reprezentacji przez Ministra Finansów

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

W dniu 12 września 2016 roku Minister Finansów zmienił indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 15 listopada 2010 roku (znak: DD6.8221.30.2016.MNX). Działanie Ministra Finansów na podstawie art. 14e pkt 1 o.p. nie wywołało jednak już dawno tak dużego zainteresowania serwisów informacyjnych. Chodzi bowiem o sprawę codzienną, z którą wielu przedsiębiorców spotyka się działając celem osiągnięcia zysku; sprawę o znaczeniu zupełnie podstawowym – kosztowy charakter spotkań biznesowych.

Czytaj dalej

Jednolity podatek, czyli PIT, ZUS, NFZ łącznie

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

W mediach coraz więcej informacji dotyczy koncepcji podatku jednolitego. Jest to pojęcie względnie tylko nowe, ale przyznać trzeba, że zainteresowanie koncepcją jest aktualnie bardzo duże. Wbrew jednak obiegowym opiniom pomysł nie ma wyłącznie charakteru konstrukcyjnego, ale przede wszystkim budżetowy. PIT, ZUS czy NFZ, a ściślej opodatkowanie dochodów osobistych, obciążenie pracy czy składka zdrowotna to pojęcia związane z istniejącymi funduszami: uniwersalnym oraz celowymi. Czytaj dalej

Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Minister Finansów powołał Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, czyli radę, o której mowa w rozdziale 3 działu IIIA o.p. Jest to kolejny element dotyczący wprowadzenia do polskiego systemu „dużej” klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, a ściślej – kolejny etap uruchamiania rozwiązań instytucjonalnych dotyczących szczególnego postępowania podatkowego – postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania. Na temat samej klauzuli pisaliśmy już w ramach sporów skarbowych: Dz. U. z 2016 roku, poz. 846, czyli dział IIIA pn. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowaniaTen temat został podjęty również w artykule Wojciecha Kaptur na portalu doradzamy.to Jak działa klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania?Warto jednak przyjrzeć się również istocie samego postępowania. Czytaj dalej

Zamówienia publiczne 2016/2017: zamówienia in-house

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

W dniu 28 lipca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020). Jest to dość obszerna nowelizacja jednego z najważniejszych aktów prawnych sektora finansów publicznych, a przy tym odnosi się do wyjątkowo dyskusyjnego zagadnienia – tzw. zamówień in-house. Abstrahując bowiem od regulacji ustawowych przedmiotem debaty czyniono zawsze możliwość udzielania tworzonym przez instytucje zamawiające spółkom zamówień z pominięciem wymogów procedur otwartych prawa zamówień publicznych w kontekście zachowania zasad konkurencji, a nawet zachowania danego rynku dóbr. Czytaj dalej