Budżet 2015 – założenie: zwiększenie ściągalności podatków

Kończąc przedświąteczny tydzień warto podkreślić, że w dniu 17 grudnia 2014 roku odbyło się głosowanie nad przyjęciem ustawy budżetowej na 2015 rok. Z ekonomicznego punktu widzenia ważne są nie tylko podstawowe dane dotyczące budżetu państwa: wydatki (ok. 297 mld zł), dochody (ok. 343 mld zł) oraz deficyt (ok. 46 mld zł), lecz uzasadnienie dotyczące prognozowanych danych makroekonomicznych.

Ogólnie należy podkreślić, że budżet państwa, co nie jest niczym nowym, ma podstawowe źródło finansowania w podatkach pośrednich. Pomijając podatek od gier należy podkreślić, że podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy łącznie stanowić będą źródło ok. 200 mld zł. Warto o tym pamiętać, ponieważ w debacie o podatkach centralnych zawsze najgłośniej dyskutuje się o podatkach dochodowych, a tymczasem dochody z PIT i CIT łącznie porównywalne są tylko z samym podatkiem akcyzowym (ok. 69 mld zł do ok. 64 mld zł). Taki stan rzeczy ma oczywiście swoje uzasadnienie społeczne, sprowadzające się do tzw. znieczulenia podatkowego, czyli małej świadomości, co do przerzucalności ciężaru opodatkowania.

W ramach oceny makroekonomicznej podkreślono przede wszystkim trudność w prognozowaniu skutków kryzysu wywołanego redukcją współpracy z Rosją. Bez wątpienia dostrzega się jednak, że kryzys ukraiński jest i będzie głównym czynnikiem determinującym sytuację zewnętrzną Polski.

Budżet 2015 roku zakłada wzrost PKB o 3,4 proc., inflację na poziomie ok. 1,2 proc., ale również utrzymanie stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Ostatnie założenie jest jednak trochę zastanawiające w kontekście sytuacji w 2014 roku i dostrzeganych w tracie roku symptomach deflacyjnych. Uzasadnienie ustawy budżetowej zakłada również wzmocnienie PLN wobec EUR oraz USD.

Lektura uzasadnienia ustawy budżetowej może być również ciekawa dla podatników. Wyraźnie podkreślono konieczność zwiększenia poziomu ściągalności podatników. Działania będą nakierowane zarówno na usprawnienie procesu egzekucji, jak również zwiększenie regulowania należności podatkowych dobrowolnie…

Zwiększenia liczby sporów skarbowych ustawodawca nie założył.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PorzadekObrad.xsp?documentId=50AACEADCAF7D8E5C1257DA5003EC89B