… wątpliwości dotyczącej opodatkowania czynności podatkiem VAT. Dlaczego nie możemy przyjąć, że prowadzimy albo spór podatkowy, albo spór karny skarbowy, albo wręcz spór o naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Dlaczego karuzela podatkowa to nie tylko postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne? Dlaczego spór z ZUS to nie tylko postępowanie przed sądami powszechnymi? Dlaczego wreszcie sprawa prowadzona przez rzecznika dyscypliny, to nie wyłącznie postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

Odpowiedź jest bardzo prosta. Jakakolwiek rozbieżność w zakresie interpretacji przepisów prawa finansowego może mieć i często ma konsekwencje karne skarbowe, a urzędnicy (niestety) z przyczyn różnych przyjmują, że spór o podatki jest często “automatyczne” powiązany ze sporem karnym skarbowym. Nie jest zatem tak, że spór sprowadza się do wątpliwości, które ostatecznie rozstrzygnąć powinien sąd administracyjny. Nic bardziej mylnego. Sąd administracyjny, często po latach, rozpozna i rozstrzygnie tylko jeden wątek sporu – aspekt administracyjny (finansowy, podatkowy). Obok toczyć się będzie spór karny skarbowy, którego konsekwencje wykraczają poza skutki finansowe.

Bardzo ciekawy przykład opisanych został przez media. W ramach zamówień publicznych sklasyfikowano czynności, które mają być przedmiotem współpracy w taki sposób, iż ich cena nie miała zawierać podatku VAT. Jest to jedna z podstawowych kwestii, która musi być wyjaśniona, aby dało się w ogóle porównać ceny ofertowe. Nie chodzi jednak o zachowanie podstawowych zasad zamówień publicznych, lecz o następstwa omyłki lub – jak kto woli – wątpliwości w zakresie opodatkowania podatkiem VAT.

Przyjmując za fakt wątpliwość w interpretacji ustawy o VAT, po części wywołaną działaniem urzędników, dochodzimy do podstawowej kwestii – następstw. Faktem jest, że następstwa w zakresie podatkowym są jasne i automatyczne. Organy administracji podatkowej wymagać będą uiszczenia zaległych danin publicznych. Kropka. Rzecz w tym, iż obok sporu o podatek VAT wszczyna się spór karny skarbowy. Odpowiedzialność karna skarbowa, oparta na zasadzie zawinienia, ma jednak swój odrębny katalog zasad, w ramach którego podstawową regułą jest zawinienie. Co powiemy; jak będziemy wyjaśniać nieprawidłowe rozliczenie zobowiązania podatkowego; jakie okoliczności towarzyszyły naszemu zachowaniu ma kolosalne znaczenie dla sprawy karnej skarbowej. Nie da się oddzielić tych dwóch kwestii. Reguły postępowania podatkowego często “kłócą się” z zasadą domniemania niewinności, a więc już na wstępie należy pamiętać, że spór ma różne oblicza. Nie tylko administracyjne, ale również karne skarbowe. Jest to zatem spór skarbowy obejmujący krzyżujące się wątki dwóch i więcej postępowań, do którego należy się bardzo skrupulatnie przygotować, poczynając od pierwszej podjętej czynności.