Minimalne wynagrodzenie a spór karno-skarbowy

Początek roku budżetowego wiąże się również z ustaleniem nowego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wspomniana kategoria wynagrodzenia ma znaczenie zarówno dla finansów publicznych, jak również finansów gospodarstw domowych. Nie chodzi jednak tylko i wyłącznie o preferencje w rozliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, czy też poprawę budżetów domowych w związku z podwyższeniem wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie za pracę ma również konsekwencje w sporze karno-skarbowym.

Przede wszystkim pięciokrotność wynagrodzenia minimalnego stanowi próg dla wykroczeń skarbowych. Przy kwocie 1.750,00 zł oznacza to, że uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu popełnionego w 2015 roku nie większe niż 8.750,00 zł oznaczać będą kwalifikację czynu jako wykroczenie skarbowe a nie przestępstwo skarbowe. Oczywiście z założenia kara jest również relatywnie mniejsza.

Jeżeli już o karach mowa, to wzrost wysokości wynagrodzenia minimalnego wiąże się z wyższym zagrożeniem. Abstrahując od nadzwyczajnych obostrzeń, maksymalna kara grzywny wynieść może aż 16.800.000,00 zł (za przestępstwo skarbowe) i 35.000,00 zł (za wykroczenie skarbowe). Oczywiście grożą nam również wyższe mandaty. W tym ostatnim przypadku maksymalnie 3.500,00 zł.

Uzupełniająco należy podkreślić, że wyższe wynagrodzenie minimalne, to również wyższe wartości skutkujące zastosowaniem niektórych instytucji prawa karnego skarbowego. Mowa oczywiści o tzw. małej wartości, dużej wartości oraz wielkie wartości. Odpowiednio nie większej niż 350.000,00 zł oraz większej niż 875.000,00 zł i 1.750.000,00 zł. W tym ostatnim przypadku wielka wartość służy między innymi do zdefiniowania przestępstwa skarbowego skierowanego przeciwko istotnym interesom finansowym państwa polskiego (17.500.000,00 zł).