Opodatkowanie działalności hazardowej a fundusze celowe

W mediach pojawia się coraz więcej informacji na temat związku pomiędzy obciążeniem działalności hazardowej daninami publicznymi oraz wspieraniem działalności sportowej i kulturalnej.

Warto zatem wyjaśnić, że wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku od gier nie mają nic wspólnego z finansowaniem zadań publicznych poprzez wykorzystanie tzw. funduszy celowych. Podatek od gier jest typowym dochodem podatkowym budżetu państwa o relatywnie niewielkim znaczeniu fiskalnym (ok. 1,5 mld zł).

Działalność hazardowa jest jednak dodatkowo obciążona tzw. dopłatami. Wspomniane dopłaty obciążają działalność hazardową objętą monopolem państwowym. Mowa o grach liczbowych, loteriach pieniężnych oraz grze telebingo. Dopłaty są specyficzną daniną publiczną, stanowiącą źródło przychodów trzech funduszy celowych: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Promocji Kultury oraz Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Dzięki takiemu rozwiązaniu wspomniane fundusze dysponują relatywnie dużymi kwotami na realizację zadań publicznych, do których są powołane. Biorąc pod uwagę dane za rok 2013 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymał 548 mln zł, Fundusz Promocji Kultury – 142 mln a Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych – 21,3 mln zł.

Materiał telewizyjny na ten temat:

http://www.tvp.pl/poznan/informacja-i-publicystyka/biznes-teleskop/wideo/06112014/17563580