W dniu 8 kwietnia 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz. U. poz. 467. Jakkolwiek zmiana ma charakter ewidencyjny, a więc techniczny, to jednak warto zwróci uwagę na kilka szczegółów.

Po pierwsze, wprowadzono zmiany wykonawcze w związku z uchyleniem art. 24d ustawy o PIT. Wykreślono dowody księgowe, o których była mowa w par. 12 ust. 1 pkt 1a i pkt 1b ww. rozporządzenia, czyli określające zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów oraz określające zwiększenie kosztów uzyskania przychodów.

Po drugie, wprowadzono zmiany do par. 27 ww. rozporządzenia. Chodzi o spis z natury. Dodano par. 27 ust. 1a: Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego. Można zatem przyjąć, że uchylono podwójny obowiązek spisu z natury.

Po trzecie, uchylono uciążliwy dla podatników par. 31 ust. 2 ww. rozporządzenia. Mowa o obowiązku związanym z wydrukiem zapisów dokonanych za dany miesiąc. Uprzednio prowadzenie księgi przy zastosowaniu technik informatycznych związane było z obowiązkiem miesięcznych wydruków. Wspomniany obowiązek został uchylony.