Polski organ podatkowy na arenie międzynarodowej

Jedną z mniej znanych kompetencji organów podatkowych w Polsce jest możliwość pozyskiwania informacji o podatnikach oraz sprawach podatkowych od organów administracji podatkowej (i nie tylko) innych państw. Współpraca międzynarodowa w sprawach podatkowych ma różny charakter. Wymiana informacji, porozumiewanie się, pomoc w poborze czy sprawa doręczeń. Nie ulega wątpliwości, że współdziałanie organów administracji podatkowej poszczególnych państw ma coraz większy zakres oraz większe znaczenie dla kompleksowego wyjaśnienia sytuacji podatkowej podatnika. Polskie Ministerstwo Finansów planuje jednak jeszcze coś więcej.

Chodzi o ujednolicony dostęp do sprawozdań finansowych co najmniej 6 milionów podmiotów gospodarczych z co najmniej 27 państw. Oprogramowanie ma zapewnić wyszukiwanie danych zarówno pojedynczego przedsiębiorcy, jak również grupy powiązanych przedsiębiorców. Szczególnie dużo uwagi poświęcono kryteriom wyszukiwania, zapisywaniu i przechowywaniu strategii wyszukiwania, jak również między innymi raportowaniu.

Nie ulega wątpliwości, że takie narzędzia informatyczne mają za zadanie ułatwić lub w ogóle umożliwić wyszukiwanie powiązań celem badania cen transferowych. Coraz bardziej skomplikowane struktury organizacyjne są trudno uchwytne dla organów podatkowych. Nie chodzi przy tym tylko i wyłącznie o powiązania kapitałowe. Trudności sprawiają również albo przede wszystkim powiązania osobowe, których znaczenie na gruncie przepisów ustaw podatkowych traktujących o cenach transferowych jest równie doniosłe w skutkach.

Zbroi się Minister Finansów, zbroi…

Szerzej na ten temat w publikacji “Fiskus rusza na łowy po Europie”.