Jeżeli przyjmiemy, że finanse publiczne to przede wszystkim gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, to podstawową kwestię stanowić będą procedury. Procedura budżetowa ma przy tym charakter szczególny, systemowy, ponieważ obejmuje swym zakresem czynności w okresie kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu miesięcy.

W nauce finansów publicznych wyróżnia się tzw. etapy procedury budżetowej. Mowa o etapie przygotowawczym (planowanie i uchwalanie), etapie wykonawczym oraz sprawozdawczym, w tym kontrolnym.

Projekt ustawy budżetowej, w tym uzasadnienie tego projektu stanowią bardzo cenną informację, co do ogólnych kierunków polityki gospodarczej, jak i tzw. kondycji finansów państwa.

Zachęcam do bieżącego śledzenia, co się dzieje i przez jakie etapy przechodzi budżet państwa.

Zobacz