Kotlet schabowy kosztem, czyli zmiana interpretacji o kosztach reprezentacji przez Ministra Finansów

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

W dniu 12 września 2016 roku Minister Finansów zmienił indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 15 listopada 2010 roku (znak: DD6.8221.30.2016.MNX). Działanie Ministra Finansów na podstawie art. 14e pkt 1 o.p. nie wywołało jednak już dawno tak dużego zainteresowania serwisów informacyjnych. Chodzi bowiem o sprawę codzienną, z którą wielu przedsiębiorców spotyka się działając celem osiągnięcia zysku; sprawę o znaczeniu zupełnie podstawowym – kosztowy charakter spotkań biznesowych.

Czytaj dalej

Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Minister Finansów powołał Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, czyli radę, o której mowa w rozdziale 3 działu IIIA o.p. Jest to kolejny element dotyczący wprowadzenia do polskiego systemu „dużej” klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, a ściślej – kolejny etap uruchamiania rozwiązań instytucjonalnych dotyczących szczególnego postępowania podatkowego – postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania. Na temat samej klauzuli pisaliśmy już w ramach sporów skarbowych: Dz. U. z 2016 roku, poz. 846, czyli dział IIIA pn. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowaniaTen temat został podjęty również w artykule Wojciecha Kaptur na portalu doradzamy.to Jak działa klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania?Warto jednak przyjrzeć się również istocie samego postępowania. Czytaj dalej

Faktura w kodeksie karnym, czyli projekt nowelizacji k.k.

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe

W ramach szeroko rozumianego uszczelniania systemu podatkowego warto zwrócić uwagę na projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Planowana nowelizacja k.k. zawiera nie tylko definicję faktury, lecz również nowe czyny zabronione związane z fakturą. Innymi słowy, obok „dokumentu” (art. 115 par. 14 k.k.) w kodeksie karnym ma zostać wyodrębnione pojęcie „faktury” (art. 115 par. 14a k.k.), które ma służyć typizacji nowych czynów zabronionych: Fakturą jest dokument wystawiony w formie papierowej lub wystawiony i otrzymany w dowolnym formacie elektronicznym, zawierający dane wymagane ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846 i 960) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.  Czytaj dalej

Podatek od sprzedaży detalicznej od 1 września…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Przełom 2015 i 2016 roku upływał na dyskusjach dotyczących opodatkowania hipermarketów. Sporo wątpliwości zgłaszano zarówno do założeń konstrukcyjnych, jak również deklarowanych pozafiskalnych funkcji analizowanego opodatkowania. Pisaliśmy o tym w styczniu 2016: Założenia konstrukcyjne tzw. podatku od hipermarketówProces legislacyjny dobiegł końca. W dniu 1 września 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 roku o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1155). Czytaj dalej

1 stycznia 2017 roku – obligatoryjna centralizacja VAT

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego jest zagadnieniem tyleż aktualnym, co odkładanym w czasie. Problem dojrzewał i dojrzewa jednak do ostatecznego wyjaśnienia, w tym do przyjęcia rozwiązań ustawowych. Przypomnijmy, że zaczęło się w czerwcu 2013 roku uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego (Gmina i jednostki organizacyjne gminy a status podatnika VAT), potem był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-276/14 – jednostka budżetowa a podatnik VAT), a następnie oczekiwanie na rozwiązanie ustawowe (pisaliśmy o tym: Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – projekt ustawy). Na początku lipca 2016 rząd przyjął – z drobnymi zmianami – projekt ustawy z dnia 23 czerwca 2016 roku. Można przypuszczać, że z dniem 1 stycznia 2017 roku centralizacja VAT będzie objęta obowiązkiem ustawowym, ale do dnia 31 grudnia 2016 roku można, a czasami nawet warto przeprowadzić ją w sposób dobrowolny.

Czytaj dalej

…29, …30 czerwca, …1 lipca – JPK (Interpretacja ogólna Ministra Finansów)

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych

Nie tak dawno pisaliśmy o obowiązku JPK, w tym o przepisach nowelizujących przepisy, które nie zdążyły wejść w życie; wspominaliśmy o tym, że tzw. obowiązek informacyjny z art. 82 ust. 1b ordynacji podatkowej może wywoływać wątpliwości oraz zagubienie w gąszczu przepisów – czyt. Jednolity Plik Kontrolny, czyli art. 193a również dla mikro… Minister Finansów zdążył dostrzec jeden z aspektów interpretacyjnych przepisów przejściowych i wydał w dniu 20 czerwca 2016 roku interpretację ogólną, sygn. akt PK4.8012.55.2016 mającą duże znaczenie przede wszystkim dla jednostek sektora finansów publicznych albo szerzej – dla podmiotów, którym nie przysługuje status przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Czytaj dalej

Dz. U. z 2016 roku, poz. 846, czyli Dział IIIa pn. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Minęły trzy miesiące od naszego ostatniego wpisu w sprawie tzw. ogólnej klauzuli – Ogólna klauzula o unikaniu podwójnego opodatkowania – projekt w nowej, starej odsłonie… W dniu 14 czerwca 2016 roku została opublikowana ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Tytuł ustawy może być mylący, ponieważ sugeruje zmiany w odniesieniu do kilku aktów prawnych. W rzeczywistości chodzi jednak przede wszystkim o wprowadzenie norm kompetencyjnych związanych z tzw. przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania. Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi czy ustawy o podatku od towarów i usług ma charakter towarzyszący.

Czytaj dalej

CIT/PIT: 15.000 PLN a KUP

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

W dniu 1 stycznia 2017 roku ma wejść w życie mała, ale bardzo ważna zmiana trzech ustaw: dwóch podatkowych i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Mowa o ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. poz. 780. Kluczem nowelizacji jest EUR na PLN. Innymi słowy, zmieniono limit transakcji bezgotówkowych w ten sposób, iż pozostawiono liczbę a zmieniono walutę.

Czytaj dalej

Jednolity Plik Kontrolny, czyli 193a o.p. również dla Mikro…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

W dniu 13 maja 2016 roku Sejm RP przyjął ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Wspomniany akt prawny wywołuje sporo emocji z uwagi na tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, o czym pisaliśmy niedawno (Ogólna klauzula o unikaniu opodatkowania – projekt w nowej, starej odsłonie…). Rzecz w tym, iż ustawodawca nie zapomniał również o istotnym obowiązku informacyjnym podatników, o którym mowa w art. 193a ordynacji, zwanym i znanym już na rynku pod nazwą Jednolity Plik Kontrolny, czyli JPK. Czytaj dalej

Pracodawca powiązany z pracownikiem, czyli art. 32 ustawy o VAT

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Karty do siłowni, pakiety zniżek, „tańsze” towary i inne świadczenia, a więc tzw. bonusy dla pracownika. Są to dodatkowe korzyści związane ze stosunkiem pracy, które łącznie wpływają na warunki wynagrodzenia. Zachęty pracownicze, bo o nich mowa, ponownie stały się przedmiotem analiz podatkowych i doniesień medialnych. Tym razem jednak spór nie dotyczy prawidłowej kwalifikacji, lecz wpływu powiązania pracowniczego na podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług. Innymi słowy, chodzi o wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dokonywanych przez pracodawcę dostaw towarów lub świadczonych usług na rzecz pracownika w sytuacji, gdy wynagrodzenie z tego tytułu odbiega od cen rynkowych.

Czytaj dalej

Pomysł na jednoinstancyjne postępowanie podatkowe

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

O istocie zasady dwuinstancyjności postępowania podatkowego pisaliśmy w ubiegłym roku. Jest to fundamentalna zasada, którą sprowadzić można do obowiązku dwukrotnego rozpoznania sprawy, czyli konieczności przeprowadzenia dwukrotnie postępowania wyjaśniającego, dwukrotnego ustalenia stanu faktycznego i dwukrotnej wykładni przepisów prawa (cyt. za WSA w Lublinie). Jest to zatem podstawowe uprawnienie podatnika, które jednak często przez organ odwoławczy nie jest należycie przestrzegane, o czym również pisaliśmy szerzej w ubiegłym roku: Postępowanie odwoławcze – droga „na skróty”Biorąc zatem pod uwagę styk istoty wspomnianej zasady z praktyką postępowań odwoławczych warto przemyśleć sprawę planów dotyczących wprowadzenia postępowania jednoinstancyjnego.

Czytaj dalej

Krajowa Administracja Skarbowa – idea, oczekiwania i komentarze

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Pojęcie „KAS” lub szerzej – Krajowa Administracja Skarbowa gości w debacie publicznej od kilku miesięcy. Idea pomysłu ujednolicenia struktur fiskalnych jest z założenia odbierana pozytywnie i nawet oczekiwana. Rozbicie na pion celny, podatkowy oraz skarbowy nie jest zrozumiałe dla podatników. Zdarza się, że podatnik nie potrafi wyjaśnić, czy jeszcze trwa kontrola podatkowa, czy może już postępowanie podatkowe, a może jednak postępowanie kontrolne. Zlewa się również pojęcie Urzędu Skarbowego z Urzędem Kontroli Skarbowej. Nie do końca zrozumiałe jest, dlaczego raz organem odwoławczym jest Dyrektor Izby Skarbowej, a innym razem zwracamy się do Głównego Inspektora Kontroli Skarbowej. Klasyką niejasności jest podział na kontrolę podatkową oraz kontrolę skarbową. Czytaj dalej

Foreign Account Tax Compliance Act, czyli FATCA

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Jednym z ciekawszych przykładów ostatnich lat dotyczących bezpośredniego wpływu ustawodawstwa wewnętrznego jednego kraju na ustawodawstwo innego jest tzw. FATCA. Tym pierwszym krajem są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, a tym drugim między innymi Polska. Geneza tzw. FATCA jest dość prosta i wynika z działań ochronnych państwa amerykańskiego wobec roszczeń podatkowych USA. Wprowadzenie w Polsce FATCA, czy bardziej poprawnie – wykonanie umowy międzynarodowej wdrażającej FATCA jest coraz bardziej widoczne dla Kowalskiego. Warto zatem wyjaśnić, o co chodzi z tzw. FATCA i jaki jest związek ustawodawstwa amerykańskiego z obowiązkami podatkowymi w Polsce. Czytaj dalej

Ogólna klauzula o unikaniu opodatkowania – projekt w nowej, starej odsłonie…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania nie jest działaniem nowym. Ujawnia się przy okazji podejmowanych prób uszczelnienia systemu podatkowego. Trudność w precyzyjnym uregulowaniu tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania związana jest jednak nie tyle z wymogami prawidłowej legislacji, co w trudności ustalenia, co jest unikaniem, a co elementem optymalizacji finansowej w zakresie podatków. Innymi słowy, w tzw. klauzuli unikania opodatkowania krzyżują się aspekty prawne, ekonomiczne oraz finansowe.

Czytaj dalej

Minister Finansów interpretuje podatek od niektórych instytucji finansowych

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Nie tak dawno pisaliśmy o tzw. podatku bankowym przedstawiając założenia konstrukcyjne tej daniny, a już mamy możliwość zapoznania się z pierwszymi dostrzeżonymi wątpliwościami, które stały się przyczyną wydania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z dnia 3 marca 2016 roku, znak: PK1.8201.1.2016.

Czytaj dalej

Fruit of poisonous tree – bis

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe

W czerwcu 2015 roku pisaliśmy o koncepcji „owoców zatrutego drzewa” (Fruit of poisonous tree, czyli o zatrutych dowodach słów kilka), zwracając uwagę na wątpliwości, które towarzyszą „nowemu” art. 168a k.p.k. Jakkolwiek część zastrzeżeń, co do niebezpieczeństwa zbyt szerokiego stosowania wspomnianej reguły dowodowej nie budziła wątpliwości, to jednak obecnie toczy się debata o zupełnym „odwróceniu” art. 168a k.p.k. Medialne doniesienia o projektach nowelizacji k.p.k. w zakresie art. 168a k.p.k. zmuszają jednak do pewnej refleksji. Czytaj dalej

Wspieranie polubownych metod rozwiązywania sporów a podatki…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

… niby związek niewielki, a jednak ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów,  Dz. U. poz. 1595  nie stanowi aktu prawnego ważnego tylko dla składających pozwy, lecz również podatników. Przypomnijmy, że z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ww. ustawa nakładająca między innymi obowiązek zamieszczenia w pozwie informacji o podjętych próbach mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu (art. 187 par. 1 pkt 3 k.p.c.). Z uwagi na to, że podatki wypełniają naszą rzeczywistość w każdym obszarze i tym razem ustawodawca uznał, że ustawa mediacyjna winna być zarazem ustawą nowelizującą przepisy podatkowe. Bez podatków się nie da. Czytaj dalej

Rygorystyczny rygor natychmiastowej wykonalności, czyli „przepis 3 miesiące”

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o podatki

Obowiązkiem podatnika jest wykonanie decyzji ostatecznej. Przymiot ostateczności przysługuje, co oczywiste, decyzji, która nie podlega zaskarżeniu w normalnym trybie administracyjnym, a więc w praktyce decyzji organu odwoławczego. Potocznie przyjmuje się, że mowa o decyzjach „prawomocnych”. Wyjątkowo jednak decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 239b o.p.). Szczególną okolicznością zastosowania rygoru natychmiastowej wykonalności ustanawia art. 239b par. 1 pkt 4 o.p.: okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące. Wspomnianą podstawę rygoru stosuje się (art. 239b par. 2 o.p.), jeżeli organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. Do dnia 13 stycznia 2016 roku ukształtowała się linia orzecznicza, z której… Czytaj dalej