Netia S.A. wygrywa spór skarbowy

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o podatki

Doniesienia medialne o sukcesie w sporze skarbowym spółki Netia S.A. warto uzupełnić o wątek przedawnienia, który towarzyszył argumentacji spółki. Przypomnijmy, że aktualnie art. 70 par. 6 pkt 1 o.p. brzmi następująco: Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania.
Czytaj dalej

Asystent podatnika – ułatwienie dla podatników czy nowe etaty w sektorze finansów publicznych

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Zajmując się finansami i prawem finansowym nie sposób przejść obojętnie wobec dyskutowanego w mediach nowego pomysłu pn. asystent podatnika. Na wstępie należy podkreślić, że pomysł jest bardzo ciekawy, wręcz „na czasie”. Wspomniany asystent podatnika miałby bardzo szerokie kompetencje. Przede wszystkim miałby pomagać i doradzać. Pomijając sprawę pomagania, przez co rozumiem wyjaśnienia techniczne, w tym wskazanie właściwego numeru pokoju w urzędzie, poinformowanie o systemie podatkowym w ogólności, o terminach, o numerach i symbolach druków, szczególnie interesujące jest doradzanie.
Czytaj dalej

Istota sporu skarbowego, czyli o co właściwie chodzi…

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Wiele się mówi na temat skomplikowanych przepisów prawa finansowego. Źródłem powinności są nie tylko akty prawne, ale i wytyczne, okólniki, zarządzenia wewnętrzne. Okopujemy się wyrokami sądów administracyjnych, uchwałami regionalnych izb obrachunkowych, orzeczeniami Głównej Komisji Orzekającej, interpretacjami przepisów prawa podatkowego, ale i komentarzami oraz publikacjami eksperckimi. Obok wątpliwości, co do poprawności działania pojawia się ryzyko odpowiedzialności – za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, pracowniczej, cywilnej, porządkowej, ale i politycznej, jak również karnej skarbowej.
Czytaj dalej

Odpowiedzialność członka zarządu spółki Skarbu Państwa za zobowiązania podatkowej tej spółki

By | Blog o sporach skarbowych, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Interesy fiskalne państwa zabezpieczone są nie tylko poprzez możliwość przeprowadzenia skutecznych czynności egzekucyjnych wobec podatników. W ordynacji podatkowej przewidziano wcale szeroki katalog osób trzecich odpowiadających za zobowiązania podatkowe, które bezpośrednio na nich nie ciążą.
Czytaj dalej

Gmina i jednostki organizacyjne gminy a status podatnika VAT

By | Blog o sporach skarbowych, Spory karne skarbowe, Spory o dyscyplinę finansów publicznych, Spory o podatki

Jednym z ciekawszych zagadnień podatku VAT jest podmiotowość podatkowa gminy oraz jej jednostek organizacyjnych. Wątpliwości w tej kwestii łączą się z problemami budżetowymi, administracyjnymi, organizacyjnymi, jak również cywilistycznymi. Praktyką wieloletnią było jednak traktowanie nie tylko gmin, ale i ich jednostek organizacyjnych jako potencjalnych podatników podatku VAT.
Czytaj dalej