Uroczystości komunijne z fiskusem w tle

Minął 30 kwietnia, a więc termin znany wszystkim podatnikom PIT. Oczywiście miesiąc maj nie jest miesiącem “bez podatków”. Wręcz przeciwnie, fiskus przypomnieć o sobie może również w związku ze zwyczajowym obdarowywaniem z okazji pierwszych komunii świętych. Szerzej na ten temat na łamach Rzeczpospolitej: Drogie prezenty komunijne mogą zainteresować fiskusaOczywiste jest przy tym, że to nie dziecko będzie działać w ramach postępowania podatkowego…

… a więc przy okazji ww. publikacji warto przypomnieć, że autonomia prawa podatkowego sprowadza się również do odmiennej zdolności procesowej, którą znamy z prawa cywilnego. Przypomnijmy, że art. 135 ordynacji podatkowej wprowadza następującą zasadę: zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w sprawach podatkowych ocenia się według przepisów prawa cywilnego, jeżeli przepisy prawa podatkowego nie stanowią inaczej. Wspomniana reguła powiązana jest z możliwością specyficznego ukształtowania nie tylko zakresu podmiotowego opodatkowania (podmiotu zobowiązania podatkowego, tj. podatnika), ale również odmiennych reguł towarzyszących możliwości podejmowania czynności w ramach postępowania podatkowego.

Dziecko poniżej 13 roku życia może być podmiotem praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym podatnikiem podatku od spadków i darowizn. Dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej nie mają jednak zdolności procesowej,z powodu nieukończenia 13 roku życia. W takich przypadkach osoby te działają przez przedstawicieli ustawowych. Przedstawicielami ustawowymi dziecka małoletniego są jego rodzice, jeżeli dziecko pozostaje pod ich władzą rodzicielską. W sytuacji gdy rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, sąd ustanawia dla dziecka opiekuna będącego jego przedstawicielem ustawowym. Innymi słowy, w ewentualnym postępowaniu podatkowym stroną pozostanie dziecko, ale działać będzie poprzez przedstawiciela.