VAT: Transakcje wewnątrzwspólnotowe do poprawki

Opodatkowanie VAT transakcji gospodarczych z elementem transgranicznym było i jest problematyczne. Uwaga ta dotyczy przede wszystkim transakcji wewnątrzwspólnotowych, ponieważ brakuje obiektywnego (czyt. urzędowego) dowodu ich przeprowadzenia.

Mechanizm WDT / WNT ma swoje wady, aczkolwiek założenie jest dość proste. Ciężar opodatkowania ma być powiązany z krajem przeznaczenia. Skutkuje to dość skomplikowanymi przepisami w zakresie miejsca świadczenia, obowiązku podatkowego, a nawet problemami dokumentacyjnymi. Osobnym problemem jest korzystanie ze sprawdzonego mechanizmu sprzedaży konsygnacyjnej.

Pozostaje śledzić na bieżąco, w jakim kierunku ustawodawca europejski zamierza przebudować konstrukcję VAT. Z jednej bowiem strony mamy problem traktatowych swobód, a z drugiej – interes fiskalny krajów członkowskich. VAT jest jednym z najbardziej wydajnych fiskalnie podatków centralnych.

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/832946,bruksela-zdradzila-piec-pomyslow-na-nowy-vat.html