Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego

Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego

Analizując działania władz lokalnych najczęściej mówi się o tym, co zostało zrealizowane, jaki obiekt powstał, co trzeba byłoby jeszcze zrobić, dlaczego komunikacja jest taka droga, itp. Widzimy wydatki publiczne, a ściślej – realizację zadań publicznych, która następuje poprzez wydatkowanie środków publicznych.

Skąd jednak jednostki samorządu terytorialnego, a zwłaszcza gminy mają pieniądze?

Warto zatem przypomnieć, że gminy mają zasadniczo środki z trzech źródeł: dochodów własnych, subwencji ogólnych oraz dotacji celowych, aczkolwiek chyba lepszym podziałem jest wyodrębnienie dochodów własnych i uzupełniających.

Polityka dochodowa gminy to jednak przede wszystkim dochody własne. Kompetencje gmin w odniesieniu do niektórych danin publicznych są wcale duże, a więc kształtowanie poziomu dochodów np. z tytułu podatku od nieruchomości, należy do jednego z obszarów decyzyjnych polityki dochodowej gminy.

Na marginesie należy przypomnieć, że gminy otrzymują również środki z PIT-u. Są to tzw. udziały we wpływach w podatkach centralnych. Środki te są przyczyną zachęcania ludności do zmiany miejsca zamieszkania.

http://www.tvp.pl/poznan/informacja-i-publicystyka/biznes-teleskop/wideo/09102014/17182216